Hutnik Kraków | Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010 - oficjalna strona
nippongo íslenska suomi < a href="http://www.nh2010.pl/manifest,hu.html">magyar italiano français russkij slovenský espana deutsch english polski

Po walnym zgromadzeniu członków

Poniedziałek, 29 czerwca 2020
 Dziś w sali konferencyjnej na Suchych Stawach odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010. 
Uczestniczyło w nim 11 członków rzeczywistych.
Prezes Artur Trębacz oraz wiceprezesi Tomasz Job i Arkadiusz Maśko przedstawili sytuację organizacyjną i finansową klubu, która jest dobra. Przedstawiono też plany na najbliższe miesiące.
Hutnik nie ma długów, pozyskuje kolejnych sponsorów, a Zarząd podejmuje kolejne działania mające na celu rozwój Stowarzyszenia.
Przed klubem i zespołem piłkarskim sezon w II lidze, który z pewnością zweryfikuje jego możliwości organizacyjne, finansowe i sportowe. 
Wyrażono nadzieję, że będzie to weryfikacja pozytywna.
Z członkostwa w Zarządzie na własną prośbę zrezygnował dziś Łukasz Balicki.
Zarząd, już w pięcioosobowym składzie, jednogłośnie uzyskał absolutorium. Przyjęto też sprawozdanie finansowe za 2019 rok.