Hutnik Kraków | Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010 - oficjalna strona
nippongo íslenska suomi < a href="http://www.nh2010.pl/manifest,hu.html">magyar italiano français russkij slovenský espana deutsch english polski

Wybrano Prezesa i Zarząd Nowego Hutnika

Środa, 28 marca 2018
Dziś w budynku klubowym Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010. Do sali konferencyjnej przybyło około 40 osób, w tym 18 z 29 członków rzeczywistych Stowarzyszenia. Wśród zebranych byli obecni także piłkarze pierwszego zespołu Hutnika, w osobach kapitana drużyny Krzysztofa Świątka i Michała Guji.
Nad prawidłowym przebiegiem zebrania, już tradycyjnie, czuwał były prezes Adam Gliksman. Jako pierwszy głos zabrał obecny prezes Hutnika Artur Trębacz, który przedstawił ogólną sytuację klubu. Wspomniał o rosnącej wiarygodności Hutnika. Zwrócił uwagę na redukcję długów i ograniczenie liczby dłużników. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z Miastem Kraków, Zarządem Infrastruktury Sportowej oraz Stowarzyszeniem Siemacha. Przedstawił również plany Hutnika związane z budową 22-metrowych masztów oświetleniowych na stadionie głównym, na jakich powstanie zgodziły się władze miejskie i jakie być może już w niedługim czasie staną na Suchych Stawach.
Wiceprezes ds. finansowych Arkadiusz Maśko wspomniał o planach finansowych Stowarzyszenia na bieżący rok oraz porównał je z rzeczywistymi przychodami klubu w pierwszym kwartale bieżącego roku. Wedle jego słów te drugie przekroczyły oczekiwania ze sporą nadwyżką. Średnio w miesiącu Hutnik uzyskał dochody o około 53 procent większe niż zakładano. Wzrósł także budżet wydatkowany na drużynę seniorów. Podkreślono niebagatelną rolę firmy Cognor – największego sponsora Hutnika. Wyrażono nadzieję, że współpraca będzie nadal kontynuowana, zwłaszcza po planowanym awansie pierwszej drużyny do III ligi.
Wiceprezes Tomasz Job zwrócił uwagę na koszty utrzymania obiektów. Poczynione zostały działania, które wkrótce zaowocują powstaniem nowych boisk, w obrębie stadionu głównego. Będą one służyły dzieciom i młodzieży trenującej w Hutniku. Podkreślił też wzorową współpracę z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który przekazał klubowi w dzierżawę sprzęt ruchomy służący m.in. do pielęgnacji murawy boisk.
Członek zarządu Jakub Oważany, poinformował o podpisaniu umowy z firmą ochroniarską, która będzie zabezpieczać mecze ligowe Hutnika. Wspomniał także o wzorowo układającej się współpracy z przewoźnikiem klubu firmą Adam-Tours.
Na koniec części sprawozdawczej głos zabrał Leszek Janiczak – członek zarządu, a zarazem trener I drużyny Hutnika. Przypomniał, że główne cele sekcji piłki nożnej Hutnika na rundę wiosenną to awans drużyny seniorów do III ligi, a także drużyny rezerw do klasy okręgowej, która byłaby bardzo dobrą z punktu widzenia szkoleniowego dla zawodników kończących wiek juniora w Hutniku. Zimowe wzmocnienie kadry ma pomóc w realizacji tych planów.
Trener Janiczak wspomniał też o celach drużyn juniorów starszych (wygranie ligi wojewódzkiej), juniorów młodszych (utrzymanie ligi wojewódzkiej), trampkarzy starszych (przede wszystkim ogrywanie się, podnoszenie umiejętności i w miarę możliwości dążenie do awansu do ligi wyższej).
Podczas dzisiejszego spotkania poinformowano o powstałym projekcie Budżetu Obywatelskiego, który wkrótce zostanie złożony, a jego założeniem jest pozyskanie środków na utrzymanie Stadionu Hutnika.
Były członek zarządu Piotr Jasiński poinformował o inicjatywie, jednego ze sponsorów Hutnika firmy HKS Since 1950 NH, dotyczącej wykupienia powierzchni informacyjnej w centrum Nowej Huty, która służyłaby do informacji o meczach Hutnika, jak i naborze do Akademii Hutnika. Działanie to miałoby się przyczynić do poprawienia frekwencji na spotkaniach ligowych.
Po części sprawozdawczej przystąpiono do głosowań. Jedyny zgłoszony kandydat na stanowisko prezesa, a więc Artur Trębacz, został ponownie i jednomyślnie wybrany przez członków rzeczywistych na tę funkcję.
Nie zmienił się także skład Zarządu Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010. Tworzyć go będą nadal: wiceprezesi Tomasz Job i Arkadiusz Maśko oraz członkowie zarządu: Łukasz Balicki, Leszek Janiczak i Jakub Oważany. Powołano także komisję rewizyjną w składzie: Bogdan Dybek, Maciej Kawa, Bartłomiej Sowa.
W końcowej części Walnego toczono ciekawe dyskusje dotyczące m.in. funkcjonowania Klubu i Akademii, planowanych działaniach i różnorakich koncepcjach. Owocne spotkanie zakończyło się po około 4 godzinach w atmosferze świadomości idei, jaka od lat przyświeca wszystkim osobom odbudowującym sportową siłę Dumy Nowej Huty. I to pomimo różnic czasem ich dzielących... Był Będzie Jest Hutnik HKS!
Dziękujemy za obecność.